İzgi Bilgi Ağı

İZGİ BİLGİ AĞI : "TÜRK VARLIĞI'NIN BİLGİ DİZİNİ" - "BİLGİ'NİN İZİ" - "İZGİ BİLGİ UZAYI"

İzgi sözcüğü Kazak Türkçesi’nde (Türk Dilimizin Kazak Lehçesi’nde) “iyi” anlamında kullanılmaktadır.   izbilgi.com bir Bilgi Ağıdır. Bilgi Ağı: İnternet sözcüğünün öztürkçesidir. İnternet sözcüğünün Türkçe’ye tam çevirisi “Ağlararası” olarak düşünülebilir. Ancak Bilgi Ağı ifadesinin kullanımının yaygınlaşması, Öz Türkçemizin değerini hatırlatmak açısından faydalı olacaktır.


İzgi Bilgi Ağı Mustafa Kemâl İzgi tarafından 2019 yılında kuruldu. Bilgi Uzayımızda yeni yazarlarımızın da desteği ve katılımlarıyla felsefe, şiir, düşünce… gibi konularda yazıları okuyabileceksiniz.


https://izbilgi.com

Solverwp- WordPress Theme and Plugin